Ko'p so'raladigan savollar Foydali havolalar Boshqaruv raisining virtual qabulxonasi Интернет банк Bog'lanish

Tariflar

       
       
Хўжалик юритувчи субъектларга хизмат кўрсатишда миллий ва хорижий валюта орқали ҳисоб-китобларни амалга ошириш юзасидан 
                                                      ТАРИФЛАР    
       
т/р Кўрсатиладиган хизматлар (амалиётлар) турлари Ўлчов бирлиги  Хак микдори
А 1 2 3
I. Миллий валютадаги амалиётлар бўйича курсатиладиган хизматлар
1.1.  Хўжалик юритувчи субъектлар амалиётлари бўйича хизматлар
1.1.1. Ҳисобрақамлар  очиш    ҳақ олинмайди
1.1.2. Ҳисобрақамни ёпиш ёки  бошқа банкка ўтказиш   ҳақ олинмайди
1.1.3. Ҳисобрақамлардан ҳисоб-тўлов операцияларини ўтказиш, шу жумладан банк ҳисобрақамларига масофадан хизмат кўрсатиш тизимидан фойдаланган холда ҳисоб-тўлов операцияларини ўтказиш: “internet-bank”, mobile-banking ва бошкалар (дебет айланмаси учун):     
  a)       Ташқи тўлов учун (“с” бандидан ташкари) дебет айланма суммасидан 0,5% + хар бир тулов учун 200,0 сум
  b)       Ички тўлов учун (“d”бандида курсатилган холлардан ташкари), шу жумладан  UTBANK филиаллариаро тўлов ўтказилганда   ҳақ олинмайди
  с)       Кичик бизнес субъектлари томонидан давлат бюджетига соликлар ва бошка мажбурий тўловлар ўтказилганда   ҳақ олинмайди
  d)Юридик шахслар ва Якка тартибдаги тадбиркорларнинг корпоратив пластик карточкаларига маблағлар ўтказилиши учун уларнинг асосий ҳисобварақларидан карточка транзит ҳисобварақларига маблағ кўчирилганда   1% миқдорида***
  e)       Ушбу банкда очилган жисмоний шахс омонат ҳисобрақамига ўтказмалари учун (иш хақи ва унга тенглаштирилган тўловлардан ташкари):    
  -          тўлов хужжати суммаси 300 000 000,0 сумгача бўлса дебет айланма суммасидан 2% миқдорида
  -          тўлов хужжати суммаси 300 000 001,0 сумдан 500 000 000,0 сумгача бўлса дебет айланма суммасидан 1% миқдорида
  -          тўлов хужжати суммаси 500 000 001,0 сум ёки ундан юкори суммага бўлса дебет айланма суммасидан 0% миқдорида
1.1.4. Аккредитив очиш, унинг шартларини ўзгартириш ёки бекор қилиш аккредитив суммасидан 1%  миқдорида
1.1.5. Мижоз ҳисобрақамларини юритиш учун хизмат хақи (дебет айланмаси мавжуд бўлган холда*)    
  а) Хўжалик юритувчи субъектлар учун хар ойда ЭКИХ суммасининг                          4 баробари миқдорида
  b) Чет эл корхоналарининг Ўзбекистондаги ваколатхоналари ва филиаллари учун хар ойда ЭКИХ суммасининг                          2 баробари миқдорида
1.1.6. Нақд пул чек дафтарини рўйхатга қўйиш ва юритиш бир дона чек дафтарчасига ЭКИХ суммасининг                          1 баробари миқдорида
1.1.7. Мижоз талабига/сўровига кўра маълумот бериш ҳар бир ҳолатда 30 000 сум
1.1.8. Қонун хужжатларига кўра маълумот олиш ваколатига эга бўлган учинчи шахсларга хамда назорат қилувчи идораларга хамда тугатилаётган корхона қонуний вакилларига берилган маълумотга   ҳақ олинмайди
1.1.9. “SMS Banking” хизмати   ҳақ олинмайди
1.1.10. “internet-bank” тизимида хизмат кўрсатиш:    
  a)       “internet-bank” тизимига уланиш ва электрон калитни руйхатга олиш ҳар бир ҳолатда ЭКИХ суммасининг                          2 баробари миқдорида
  b)       Кушимча электрон калитни руйхатга олиш ҳар бир ҳолатда ЭКИХ суммасининг                          2 баробари миқдорида
  c)       Электрон калит йўқотилганда/ишдан чиққанда янгисига алмаштириш ҳар бир ҳолатда ЭКИХ суммасининг                          2 баробари миқдорида
1.1.11. Касса хизматлари учун    ҳақ олинмайди
1.1.12. Омонат хизмати(жамғарма, муддатли омонатлар)   шартнома асосида
II. Банк пластик карталари бўйича кўрсатиладиган хизматлар
2.1. Пластик карталарни эмиссия қилиш
2.1.1. Корпоратив ва якка тартибдаги тадбиркорга пластик карт эмиссияси бир донаси учун 5.0 Евро**
2.1.2. Юридик шахслар ва Якка тартибдаги тадбиркорларнинг корпоратив пластик карточкаларига маблағлар кирим қилинишида   ҳақ олинмайди
2.1.3. Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркор пластик картаси йўқотилган ёки шикастланган ёки яроқсиз ҳолга келтирилганда ўрнига янгиси чиқарилганда бир донаси учун 10,0 Евро**
2.1.4. Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркор пластик картаси мижоз талабига кўра "блокировка" ҳолатига киритиш ва "блокировка" ҳолатидан чиқариш   ҳақ олинмайди
2.1.5. Тўлов терминали савдо картаси эмиссияси   ҳақ олинмайди
2.1.6. Савдо терминали пластик картаси йуқотилганда ёки яроқсиз ҳолга келтирилганда янгиси чиқарилганда бир донаси учун 10 Евро **
2.2. Савдо терминаллари бўйича хизматлар
2.2.1. Тўлов  терминалларини ижарага бериш    ҳақ олинмайди
2.2.2. Савдо ва пуллик хизмат кўрсатиш шохобчаларига ўрнатилган терминалларни инкассация қилинишида   ҳақ олинмайди
2.2.3. Савдо терминали йўқотилганда ёки таъмирланмайдиган даражада ишдан чиқарилганда   хар бир терминал учун терминалнинг қолдиқ қиймати + 40,0 Евро**
2.2.4. Савдо терминали таъмирланадиган даражада ишдан чиқарилганда   хар бир терминал учун таъмирлашга қилинган хақиқий ҳаражат миқдорида
III. Хорижий валютадаги амалиётлар бўйича мижозларга кўрсатиладиган хизматлар
3.1. Хўжалик юритувчи субъектларга ҳисобрақамлар очиш ва юритиш амалиётлари бўйича хизматлар
3.1.1. Ҳисобрақамларни очиш, ёпиш   ҳақ олинмайди
3.1.2. Ҳорижий валютадаги ўтказмалар:    
     a) Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарига: суммадан 0,5 % миқдорида+ SWIFT ҳаражатлари*****
(бунда камида 20,0 шартли бирликда****)
+ хорижий банк ҳаражатлари
     b) Ўзбекистон Республикаси ҳудудида (банкдаги ички ўтказмалардан ташқари): суммадан 0,2 % миқдорида+ SWIFT ҳаражатлари*****(бунда камида 20,0 шартли бирликда****)
     c) Банкдаги ички ўтказмалардан, шу жумладан UTBANK филиаллариаро туловлар ўтказилганда   ҳақ олинмайди
3.1.3. Ўтказилган банк ўтказмалари шартларига мижоз талабига кўра ўзгартириш киритиш, аннуляция килиш ҳар бир холатда 25,0 АҚШ доллари + SWIFT ҳаражатлари***** +хорижий банк ҳаражатлари (бунда камида 100,0 AҚШ доллари)
3.1.4. Мижознинг мурожаатига кўра сўровнома, хат тайёрлаш ва уларни хорижий банкларга жўнатиш  ҳар бир холатда 30,0 AҚШ доллари+SWIFT ҳаражатлари*****
3.1.5. Мижознинг мурожаатига кўра  маълумот бериш:    
  а) нақд хорижий валютани четга олиб чиқиш учун  ходимлари (жисмоний шахс) номига рухсатнома расмийлаштириш суммадан 0,1% миқдорида, лекин 10 шартли бирликдан**** кам бўлмаган миқдорда
  b) бошқа ҳолларда ҳар бир ҳолатда 30 000 сум
3.2. Хўжалик юритувчи субъектларга конверсион амалиётлар бўйича хизматлар
3.2.1. Мижознинг ҳисобрақамидаги бир турдаги валютани бошқа турдаги валютага конверсиялаш суммадан шартнома асосида
3.2.2. ЎЗРВБда миллий валютани хорижий валютага конвертация қилиш  суммадан 1,2 % миқдорида
3.2.3. СВОП, СПОТ ва Факторинг операциялари   шартнома асосида
3.3. Импорт аккредитивлари хизмати
3.3.1. Мижоз томонидан валютада қопланган аккредитив очиш: суммадан 0,5% миқдорида+SWIFT ҳаражатлари***** (бунда камида 200,0 AҚШ доллари+хорижий банк ҳаражатлари, максимал 3 000,0 АҚШ доллари)
3.3.2. Импорт аккредитиви шартларини ўзгартириш, муддатини узайтириш, аннуляция қилиш ҳар бир ҳолат учун 100,0 AҚШ доллари миқдорида  + SWIFT ҳаражатлари*****+ хорижий банк ҳаражатлари
3.3.3. Импорт аккредитив суммасини ошириш аккредитив суммасининг  ошган           қисмидан 0,5% миқдорида+SWIFT ҳаражатлари*****(бунда камида 100,0 AҚШ доллари +хорижий банк ҳаражатлари, максимал 1 000,0 АҚШ доллари)
3.3.4. Аккредитив ҳужжатларини қабул қилиш ва текшириш ҳар бир комплект ҳужжат учун 100,0 AҚШ доллари миқдорида
3.4. Экспорт аккредитивлари хизмати
3.4.1. Экспорт аккредитивни қабул қилиш ва авизолаш ҳар бир ҳолат учун 100,0 AҚШ доллари+ SWIFT ҳаражатлари*****+ хорижий банк ҳаражатлари
3.4.2. Экспорт аккредитив шартларини ўзгаришини авизолаш ҳар бир ҳолат учун 50,0 AҚШ доллари+ SWIFT ҳаражатлари*****+ хорижий банк ҳаражатлари
3.4.3. Ҳужжатларни қабул қилиш ва жўнатиш ҳар бир пакет ҳужжатлари учун 100,0 АҚШ доллари + почта ҳаражатлари
3.4.4. Аккредитив аннуляцияси (воз кечиш) ҳар бир ҳолат учун 50,0 AҚШ доллари+ SWIFT ҳаражатлари*****+ хорижий банк ҳаражатлари
3.5. Факторинг хизмати
3.5.1. Факторинг хизматини курсатиш ҳар бир ҳолат учун шартнома асосида
3.6. Документар операциялар бўйича вакил банкларнинг топшириқномаларини бажариш хизмати
3.6.1. Хорижий банк кафолатларини ва аккредитивларини қабул қилиш ва авизолаш ҳар бир ҳолат учун 100,0 AҚШ доллари
3.6.2. Аккредитив шартларини ўзгаришини авизолаш ҳар бир ҳолат  учун 100,0 AҚШ доллари
3.6.3. Вакил банкнинг аккредитивини тасдиқлаш:    
    а) қопланган аккредитив бўйича Аккредитив суммасидан 0,2% миқдорида,бунда  камида 100,0  АҚШ доллари, максимал 3500 АҚШ доллари
    b) қопланмаган аккредитив бўйича   Шартнома асосида
IV. Кредит (лизинг) ҳамда банк кафолати хизматлари
4.1. Хўжалик юритувчи субъектлар хамда жисмоний шахслар учун кредит (лизинг) ҳамда банк кафолати хизматлари
4.1.1. Хўжалик юритувчи субъектлар хамда жисмоний шахслар учун кредит (лизинг) ҳамда банк кафолати хизматлари    Кредит сиёсатига мувофиқ Кредит комитети қарорига кўра белгиланади
       
Изох:    
*мижоз томонидан жорий ой давомида тулов топширикномасига биноан пул кучирилгандагина хисобланади хамда жорий ой давомида тарифнинг 1.1.3. кисм “а” банди буйича хисобланган хизмат хаки микдорига камайтирилади.
**Марказий Банкнинг банк хизмати курсатилган кунда урнатилган расмий курси буйича  
***2016 йил 1 апрелдан кучга киради.    
****шартли бирлик – USD (АКШ доллари), EUR (Евро), GBP (Англия фунт стерлинги), RUB (россия рубли) ва бошка хорижий валюта бирлиги
*****SWIFT ҳаражатлари 10 шартли бирликда хисобланади    
Хужалик юритувчи субъектларга хорижий валютада урнатилган хизмат хаклари Марказий Банкнинг банк хизмати курсатилган кунда урнатилган расмий курси буйича ундирилади, мижоз талабига кура валютада ундирилиши мумкин.
       
     
     
       
       
       
     
       
       
       
       
       
Bizning yutuqlarimiz
2016
SO'ROV

Как Вы оцениваете новый дизайн сайта нашего банка?

Как Вы оцениваете новый дизайн сайта нашего банка?